July 26, 2017

Bilkent PAE

 

Bilkent Üniversitesi’nde PAE (Profiency in Academic English ) sınavı yılda 3 defa OCAK – MAYIS – EYLÜL aylarında yapılmaktadır. Sınavlarda Bilkent Hazılık’ta halen okumakta olan ve Bilkent Hazırlık Okulundan ilişiği kesilmiş öğrenciler katılabilir.

PAE Sınavı beş bölümden oluşmaktadır.

1 – WRITING ( Kompozisyon )

Verilen süre 1,5 saattir. Öğrenciler verilen süre içinde 2 adet kompozisyon yazarlar. İlk kompozisyon bir okuma parçasına yönelik sorulmuş olan soruya ilişkin yaklaşık 150 kelimelik bir kompozisyon yazımıdır. İkinci kompozisyon ise verilen 2 farklı kompozisyon konusundan 1 tanesini seçip bununla ilgili yaklaşık 350 kelimelik bir kompozisyon yazımıdır.

2 – READING ( Okuma )

Verilen süre 80 dakikadır. Verilen bu süre içinde öğrenciler değişik uzunluklardaki 6 adet okuma parçasına ait 35 çoktan seçmeli soruyu cevaplar. Bu bölümde 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

3 – LISTENING ( Dinleme )

Bu bölüm kendi içinde 2 bölümden oluşur. İlk 15 soruluk bölümde öğrenciler 5 adet kısa diyalog dinler ve dinlerlerken çoktan seçeli sorulara cevap verirler (while listening). İkinci 15 soruluk bölümde ise öğrenciler yaklaşık 15 dakikalık bir konuyla ilgili dinleme yaparlar ve dinleme sırasında verilen kağıtlara konuyla ilgili notlar alırlar. Dinleme bölümünün bitmesiyle birlikte öğrencilere soru kağıtları dağıtılır. Öğrenciler verilen süre içerisinde verilen 15 adet çoktan seçmeli soruyu daha önce almış oldukları notlara bakarak cevaplandırırlar. Bu bölümde 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

4 – LANGUAGE ( Dil Bilgisi )

Bu bölüm kendi içinde 2 bölümden oluşur. Toplamda 35 sorudan oluşan sınavın bu bölüm çoktan seçmeli olup ilk 15 sorusu öğrencilerin dil bilgisini ölçen sorudan oluşmaktadır. Takip eden 20 soru yine çoktan seçmeli olup öğrencilerin kelime bilgisini ölçmektedir. Bu bölümde 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

5 – SPEAKING ( Konuşma)

Yaklaşık 6 – 7 dakikalık konuşma bölümüdür.